Årsmöte

Årsmötet är vårt högsta beslutande organ där kommande året för UH tar form. På årsmötet väljs vår styrelse, vi beslutar om verksamhetsplan och tema samt behandlar motioner och propositioner. Tillsammans bestämmer vi vilken riktning vår verksamhet ska ta. Alla medlemmar som är 30 år eller yngre har rösträtt och kan delta på årsmötet. Under årsmöteshelgen har du även möjlighet att träffa andra medlemmar du inte träffat på länge, umgås, diskutera och byta erfarenheter.

Påverkanstorg
Årsmötet genomförs med en metod som heter Påverkanstorg. Den går ut på att alla frågor diskuteras i en öppnare form för att fler ska få en chans att komma till tals, under påverkanstorget har alla ombud chans att diskutera, ställa frågor och komma med ändringsförslag. Själva besluten tas sedan under ett kortare beslutsmöte utan förhandlingar.

Direktdemokrati
På årsmötet 2008 infördes direkdemokrati, och det har vi haft sedan dess. Det innebär att alla UH:s medlemmar har rösträtt på årsmötet. Du behöver alltså inte åka för en lokalförenings räkning utan medlemmar får åka om de vill. Alla närvarande på årsmötet har yttrande- och förslagsrätt. Gäster har yttranderätt.

Årsmöte 2019
Årsmötet 2019 är den 3 november i Unga Hörselskadades lokaler i Kista, Stockholm. Mer information kommer lite längre fram!