Att ha en hörselskada

En bra kommunikation är avgörande för bra relationer. Att umgås med andra blir ofta mycket lättare om du berättar vad du behöver för att höra. Då kan också de du pratar med ta sitt ansvar för att du ska hänga med i samtalet. Men för att du ska kunna berätta för andra är det viktigt att du lär dig mer om din egen hörsel och om vilka lösningar som finns. Det finns flera olika vägar för dig att lära dig mer, du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss i Unga Hörselskadade med frågor.

Du är också varmt välkommen på någon av våra aktiviteter där du kan lära känna andra unga med hörselskada. Att träffa andra som har en hörselskada brukar också ge väldigt mycket ny kunskap och nya insikter. Vi vet hur det är och har kanske lättare för att ge tips och lösningar. Dessutom är det skönt att faktiskt se att man inte är ensam om att ha en hörselskada och att hörselskadan för en gångs skull få vara en i mängden!

För mer tekniska fågor om hur din hörsel fungerar rekommenderar vi att du tar kontakt med Hörsellinjen, en informationsstjänst från Hörselskadades riksförbund, vars främsta syfte är att svara på frågor om hörsel och sprida kunskap om hörsel. Hörsellinjen finns på:

Du kan även vända dig till hörcentralen i ditt landsting för rådgivning.

Mer information finns här:

Hörselboken: www.horselboken.se
Hörselboken handlar om hörselkunskap. Den är en handledning att använda som stöd i det pedagogiska arbetet med barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning. Hörselboken var från början en tryckt produkt. Sedan 2001 är boken omgjord till en webbaserad produkt, tillgänglig för alla. Att Hörselboken finns på webben gör det möjligt att revidera och utveckla den kontinuerligt.