CI för barn

Att operera CI på små barn som föds gravt hörselskadade eller döva handlar dels om att kunna höra, men också om att ge möjligheten till att utveckla talspråket. Ju tidigare en person får höra desto lättare har hen att lära sig tala vilket är ett argument som gör att många små barn får CI runt ett års ålder. Däremot finns föräldrar som aktivt väljer bort ett andra CI för sina barn, eftersom ett CI ensamt eller i kombination med en hörapparat kan ge tillräckligt bra förutsättningar för att utveckla sitt språk.

”Vi har sagt nej till att i dagsläget ge Henry ett andra CI, främst på grund av det faktum att han faktiskt hör ok med hörapparaten. Vi har svårt att motivera och rättfärdiga ett beslut som kommer att göra vår son helt döv utan hjälpmedel. Men skulle Henrys hörsel drastiskt försämras, om hans språkutveckling skulle stanna av eller om han själv börjar säga att han inte hör ordentligt skulle vi inte tveka i att besluta om ett andra CI.”

- Emma, mamma till H som är CI-användare

”Det fanns inte så mycket att förlora tänkte mina föräldrar, eftersom jag inte hörde någonting med vänster öra så kunde det bara bli bättre. Riskerna med operationen bedömdes ändå vara ganska små och mina föräldrar tänkte också att om jag sen inte vill ha CI så kan jag alltid ta av mig det. De tänkte också att det var viktigt och bråttom att jag skulle få en chans att lära mig höra och prata när jag var liten.”

- Amanda, CI-användare