Informationsmaterial

Vår organisation fungerar som en kunskapsbank av samlade erfarenheter och kompetenser. Vår styrka är att det är vi själva som besitter kunskap, både genom våra individuella erfarenheter och genom möten med andra med hörselskada. Vi har en viktig roll i samhället att sprida saklig information om barn och unga med hörselskada till omgivningen. Detta sker på många olika sätt och en viktig bas är vår hemsida och olika tryckta material. Detta kompletteras av olika insatser på områden då vi aktivt informerar om hörselskadan och dess konsekvenser.

Verksamhetsmaterial 2018

Unga Hörselskadades politiska program