Internationella mötesplatser

Som en del i vår verksamhet vill vi stimulera till att våra medlemmar får möjlighet att delta i verksamhet tillsammans med andra unga med hörselskada runt om i världen. Detta gör vi genom medverkan i olika paraplyorganisationer och genom att driva och delta i olika samarbets- och utvecklingsprojekt.

IFHOHYP

Unga Hörselskadade är engagerade i IFHOHYP (International Federation of Hard of Hearing Young People) som samlar ungdomsorganisationer från hela världen som jobbar med hörselfrågor. Läs mer om IFHOHYP.

MyRight

MyRight är en paraplyorganisation inom funktionshinderrörelsen som arbetar på uppdrag av 29 medlemsorganisationer varav Unga Hörselskadade är en. Läs mer om MyRight.

Nepal

Genom MyRight har vi startat ett internationellt projekt i Nepal. Mer information om vårt projekt finner du här.

Kontakt

Har du frågor om vårt internationella arbete kan du kontakta oss på kansli@uh.se