Material

Vi på Unga Hörselskadade jobbar också med att dela ut material om barn och unga med hörselskada överlag till vårdnadshavare, skolor, hörselvård, myndigheter, makthavare och andra personer som kan ha nytta av vårt material. Vi kommer att nedan lista all material vi använder oss av i dagsläget. Vi kommer också att tipsa om annat material som har med barn och unga med hörselskada, teckenspråk och tvåspråkighet. Vi vill sprida kunskap om vår målgrupp och det gör vi bl.a. genom vårt och andra myndigheter och organisationers material. Är ni intresserade av att få material av oss? Skicka oss ett mail till kansli@uh.se så ordnar vi ett eller några exemplar till er, antingen i tryckt version eller som PDF. Ni får givetvis också ställa frågor till oss om ni undrar något. 

 • Verksamhetsbroschyr
  I några år har vi tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom och Riksförbundet DHB haft en gemensam verksamhetsbroschyr. Många av våra medlemmar är också medlemmar i de andra organisationerna och vi ser en vinning i att ha en gemensam broschyr för att visa hur många aktiviteter vi tillsammans har. 
 • Språkresefolder
  Tillsammans med Riksförbundet DHB har vi gjort en språkresefolder. I flera år har vi tillsammans med språkreseförmedlaren Avista anordnat en språkresa i mysiga badorten Ilfracombe i England. På språkresan får deltagarna chansen att träffa andra med hörselskada, utveckla sin engelska och samtidigt hitta på massa roliga aktiviteter. 

   
 • Föräldramaterial
  Vårt föräldramaterial har vi har i flera år och brukar uppskattas av föräldrar. I foldern informerar vi föräldrar om vikten av tvåspråkighet, skolval och om hur bra det kan vara att träffa andra likasinnade personer som möjligen också har en hörselskada.

   
 • Bli medlem
  Vår alldeles nya medlemsfolder. I den kan du kort läsa om vår organisation och vad vi gör för att förbättra samhället för barn och unga med hörselskada. Det finns också en formulär i medlemsfoldern där du fyller i dina kontaktuppgifter och du kan därefter skicka kortet direkt till oss på kansliet.

   
 • Politiskt program
  Det politiska programmet är också relativt nytt. Det vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer. Programmet är också avsett för alla personer med hörselskada, våra medlemmar och andra som intresserar sig för detta område. I programmet hittar du de problem som håller oss tillbaka från att vara fullt delaktiga i samhällets alla delar. Vi har delat upp det politiska programmet i olika avsnitt, delaktighet, tillgänglighet, självständighet och lika villkor.

   
 • CI-material
  CI-materialet har vi också använt och delat ut i olika sammanhang i några år. Materialet handlar om vad CI är för någonting, varför man kan välja att operera in CI och varför det är positivt att lära sig teckenspråk.