Medlemsundersökning 2014

2014 påbörjades en medlemsrekryteringssatsning. En stor del av detta var en medlemsundersökning som ställde frågor kring medlemskap, engagemang, våra aktiviteter och intressepolitik.

Här nedan kan ni se resultaten från medlemsundersökningen som också användes som underlag i diskussioner på vår vägskälsdag som tog plats i februari 2014.

Det är väldigt intressant läsning att se hur ni medlemmar tycker och tänker kring UH så gå gärna in och läs vad vi fick fram för information.

Resultaten av medlemsundersökningen 2014

Resultaten är sammanställda i två rapporter, en lite längre med mer förklaringar och kommentarer och en lite kortare som ger en mer översiktlig bild. Har du några frågor om rapporterna eller vill ta del av svaren i sin helhet kan du vända dig till vår generalsekreterare Maria på maria.ojmertz@uh.se 

Medlemsundersökningen
Medlemsundersökningen (kort version)