Organisation

Grunden för vår organisation är alltid medlemmarna och deras engagemang. Att bedriva den kvalitetsmässiga verksamhet som Unga Hörselskadade idag gör förutsätter vissa administrativa och organisatoriska aktiviteter. Det kan vara krav som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bidragsgivare och andra instanser i samhället kan ställa på oss. Här kan du läsa mer om:

Riksstyrelsen - vilka de är och vad de arbetar med.
Kansliet - vilka de är och vad de arbetar med.
Samarbeten - UH:s samarbeten med olika organisationer, grupper och projekt.
Viktiga handlingar där du kan läsa våra styrdokument och riktlinjer som ligger till grund för vår verksamhet samt protokoll från riksstyrelsens möten.

Vill du veta bakgrunden till Unga Hörselskadades historia så kan du läsa den här.