Processen för att få CI

Om du tror att du är en kandidat för CI kan du ta upp frågan i kontakt med hörselvården. De skickar sedan en remiss till CI-teamet dit du får komma på utredning där tester görs för att bedöma hur och om CI kan vara till hjälp för dig. Baserat på hur den går inleds sedan processen till ett CI och du kallas då till en andra, djupare utredning. Under den får du göra fortsatta tester, du får också information om olika märken som är aktuella och möjlighet finns ofta att träffa en kurator för att diskutera dina förväntningar och tankar inför en operation.

När utredningarna är klara, om CI-teamet bedömer att du är en kandidat och om du själv vill så bokas tid för operation.

Dagen innan operation kallas du till inskrivning, du får träffa läkaren som ska operera dig samt narkosläkare. Bor du långt ifrån sover du kvar annars får du åka hem och komma tillbaka dagen efter för operation. Operationen tar några timmar och du vaknar därefter upp. Du åker vanligtvis hem dagen efter. Innan dess träffar du läkare för att stämma av hur det gått och du röntgas för att se så att implantatet sitter bra.

Läketiden är ungefär fyra veckor och under den här tiden har du inget CI, delar av den tiden kan du vara sjukskriven för att hämta dig efter operationen. Efter fyra veckor är det dags för påkoppling och du får börja använda ditt CI och ljudträna i vardagen. Påkopplingen sker gradvis under två veckor, du har återbesök med din ingenjör med några dagars mellanrum för att utvärdera och justera ljudnivån. Nivån sätts ofta lite lägre i början och justeras sedan upp allt eftersom du vänjer dig vid ljudet. Under den här perioden träffar vissa även kurator och logoped. Påkopplingsveckorna kan upplevas som tuffa, det är mycket nya och annorlunda ljud att processa och mycket hörselminne som ska återupplivas. Flera väljer att vara sjukskrivna under den tiden för att kunna fokusera på att ljudträna.

Påkopplingstiden avslutas med att du gör tester hos audionom, du har sen återbesök efter ca två månader, sex månader och ett år. Därefter är det inte lika ofta men kontakten med teamet fortsätter och du kan alltid kontakta dem om justeringar av inställningar behöver göras.

”Påkopplingen var roligt, jag kunde ju höra ljud igen. Men den var väldigt lång och påfrestande så jag var trött när jag kom hem på eftermiddagen. Ljuden var jobbiga i början. Det var svårt att förstå och bara störande tyckte jag. Samtidigt var jag spänd på hur resultatet efter all träning skulle se ut så jag behöll CI:t på mig fast att jag kunde få huvudvärk i början.”

- Annica, CI-användare