Projektperiod 2018-2021

Projektperiod 2018-2021
Nu har UH inlett en projektperiod som pågår under fyra år. Under denna period kommer UH att samarbeta med två organisationer, dels NAHOH som vi tidigare har samarbetat med och dels en annan organisation vid namn SHRUTI. NAHOH och SHRUTI är idag de enda organisationerna för personer med hörselskada i Nepal. Det övergripande målet för projektet denna period är att förbättra möjligheterna för personer med hörselskada samt deras närstående. Arbetet kommer att fokusera på att öka medvetenheten om hörselskadades behov, påverkansarbete för hörselskadades rättigheter och tillgänglig utbildnign, organisationsutveckling samt alternativa metoder för kommunikation för målgruppen. Skrivtolkning kommer vara en priorterad metod för att få kunskap om det som saknas i Nepal. 

Organisationerna kommer också att arbeta med att starta upp ett flertal lokala organisationer på olika platser i Nepal.

Under hösten 2018 kommer UH att genomföra en resa till Nepal i syfte att utbilda våra samarbetsorgansationer i bl.a. ledarskap och påverkansarbete. År 2019 kommer representanter från samarbetsorganisationerna till Sverige för att lära sig arrangera läger samt om skrivtolkning.