Protokoll

Årsmötesprotokoll

Årsmötetsprotokoll publiceras inte längre på hemsidan. Men alla våra medlemmar har rätt att ta del av dem. Kontakta kansliet om du vill läsa ett årsmötesprotokoll.