Rabalder

Fyra gånger om året ger vi ut vår medlemstidning Rabalder. Den går till alla som är medlemmar i Unga Hörselskadade, men det går också att prenumerera på tidningen om du inte är medlem.

Tidningen kommer ut, under första halvåret, i januari-februari samt i början på sommaren. Under andra halvåret ges den ut lagom till skolstarten i september samt innan jul. Rabalder innehåller reportage, intervjuer, information om våra lokalföreningar, inbjudningar till årets aktiviteter som Unga Hörselskadade erbjuder unga med hörselskador etcetera. Rabalder passar också mycket bra även för de som ännu inte är medlemmar då de får information om aktiviteter för unga med hörselskada. I Unga Hörselskadade erbjuder vi mötesplatser och utbyter erfarenheter som stärker våra medlemmars självförtroende.

Klicka på någon av bilderna för att läsa våra äldre tidningar.

Rabalder 2018 #3

Rabalder 2017 #4

Rabalder 2017 #3

Rabalder 2017 #2

Rabalder 2017 #1

Rabalder 2016 #4

Rabalder 2016 #3

Rabalder 2016 #2

Rabalder 2018 #2

Rabalder 2018 #1

Rabalder #1 2016