Remissvar

Här hittar du de remissvar som Unga Hörselskadade har skrivit under de senaste åren. Vill du läsa något äldre så skicka ett mail till kansli@uh.se

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)
Unga Hörselskadades svar på Bättre skydd mot diskriminering

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
Unga Hörselskadades svar på Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Samordning, ansvar och kommunikation (SOU 2016:46)
Unga Hörselskadades svar på SAK

Barnkonventionen till svensk lag (SOU 2016:19)
Unga Hörselskadades svar på Barnkonventionen som svensk lag

Axplock från tidigare år:

Arbetshjälpmedel (SOU 2012:92)

Unga Hörselskadades svar på betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor: Remiss om arbetshjälpmedel (pdf)

Meritpoäng (U2013/983/UH)

Unga Hörselskadades svar på promemorian Förslag om införandet av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande: Remiss om meritpoäng 

Likvärdig Utbildning (SOU 2012:24)