Riksstyrelsen

Unga Hörselskadades styrelse 2019 består av fyra ledamöter, en kassör samt en vice ordförande och en ordförande. Styrelsen arbetar på ideell basis och har huvudansvaret för Unga Hörselskadades verksamhet. Vi eftersträvar att ha en god sammansättning av ledamöter med en geografisk spridning och som kompletterar varandra utifrån sina olika erfarenheter. Styrelsen går att kontakta via e-post på

Riksstyrelsen 2019, fv Kristofer, Jonathan E W, Kave, Sofia, Jonathan S, Amanda och Angelika