Årsmötesuttalande om tillgänglighet i skolan

Unge Hörselskadades årsmöte antog i helgen ett uttalande om tillgänglighet i skolan på lika villkor för barn och unga med hörselskada.

"Vi vill därför lyfta vikten av att specialskolans tillgänglighetsarbete skall utgå från den helhet och de individuella behov som finns hos eleverna. Detta genom att bredda fokuset till att även omfatta hörtekniska hjälpmedel, en god ljudmiljö och taltolkning. Vi menar att detta inte är en fråga som står emot behovet av att utveckla teckenspråkets ställning inom specialskolan, utan snarare handlar om att lyfta upp det faktum att det finns elever som har ytterligare behov, utöver teckenspråket."

Läs hela uttalandet.

Läs hela nyheten

Att integrera utan resurser blir att exkludera!

Idag, lördagen den 15/10 är det hörselskadades dag, en dag som funnits sedan 2001 för att ge uppmärksamhet till oss med hörselskador och de villkor som vi ställs inför i vår skolgång, vårt arbetsliv och vår vardag.

– Skolan är avgörande för varje individs framtid, och för allt för många barn och unga med hörselskada är skolgången mycket tyngre än för många andra, säger Jonathan Wahlström, ordförande för Unga Hörselskadade. För oss är detta en dag för att lyfta de utmaningar som finns i samhället för barn och unga som har en hörselskada, och skolfrågan är en av våra viktigaste frågor.

 
– Skolan idag är inte en plats där alla har chans att utvecklas på lika villkor, konstaterar Jonathan. Så sent som förra veckan släppte Skolverket rapporten ”Tillgängliga lärmiljöer?” som återigen lyfter det faktum att barn med i behov av särskilt stöd kommer i kläm och inte får de anpassningar och den undervisning de har rätt till och behöver. Unga Hörselskadade ser kunskapsbrist som en viktig faktor och att det finns höga ambitioner som sällan matchas av tillräckliga insatser.

Läs hela vårt pressmeddelande med anledning av Hörselskadades Dag.

Läs hela nyheten
Visa alla nyheter
Unga Hörselskadade
Box 6605, 113 84 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 16 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00
Textelefon: 08-457 55 01
Fax: 08-457 55 03
E-post: kansli@uh.se
Bankgiro: 5235-4271
Plusgiro: