UH:s remissvar på Demokratiutredningen

Idag lämnar vi remissvar på Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden. I vårt remissvar lyfter vi vikten av stöd till ungas organisering i allmänhet, och till ungdomsorganisationer i funktionshinderrörelsen i synnerhet i synnerhet. Vi lyfter också det problematiska och oroande i att unga med funktionsnedsättning i mindre utsträckning är delaktiga i demokratin och hur avgörande det är att samhället tar ansvar för att erbjuda möjligheter för alla att påverka och delta i såväl föreningsliv som i politiken.

Läs hela vårt remissvar här.

Läs hela nyheten

Välkommen på årsmöte i Unga Hörselskadade

*** Detta är en inbjudan till UH:s årsmöte. Skriv upp datumet och anmäl dig gärna. Efter sommaren kommer mer information! ***

Årsmötet är Unga Hörselskadades högsta beslutsfattande möte. På årsmötet får du vara med och fatta viktiga beslut om Unga Hörselskadades arbete. Vi kommer diskutera aktiviteter, vilket tema vi ska arbeta efter, vårt påverkansarbete, stadgeändringar, ekonomi m.m. Alla medlemmar har rösträtt och kan delta på årsmötet. Årsmötet är också en social och rolig helg där du har möjlighet att träffa andra medlemmar du inte träffat på länge, lära känna nya UH:are, diskutera och byta erfarenheter.

Motions- och nominerinsstopp 6 oktober!

Till årsmötet kan du nominera till förtroendeposter och utmärkelser. Du kan också skicka in motioner (förslag) för diskussion och beslut. Deadline för alla nomineringar och motioner är 6 oktober!
 
När: 18-20 november 2016.
Var: Tollare folkhögskola, Stockholm.
Anmälan: Årsmötet är gratis och anmälan görs i anmälningsformuläret här senast den 23 oktober. Kansliet ansvarar för bokning av resor, boende och annat praktiskt runt årsmötet. 
Frågor? Kontakta maria@uh.se.
 
Läs hela nyheten

Skrota förslaget om vardagstolkning

"Det är upprörande att vi fått vänta flera år på ett nytt förslag där vår samlade expertis ignoreras och där våra önskemål helt förbises. Att inte ta bristerna i systemet på allvar och skapa hållbara och tillgängliga lösningar är oacceptabelt och inget mindre än en förolämpning mot landets alla tolkanvändare vars vardag återkommande hänger på tillgången till tolk. Vi ser inga andra alternativ än att helt skrota det aktuella förslaget och arbeta fram ett nytt som tar ett helhetsgrepp på alla de problem som finns och som sätter tolkanvändarnas behov och förutsättningar i centrum."

Idag har Unga Hörselskadade och Sveriges Dövas Ungdomsförbund lämnat in sitt remissvar på promemorian ”Tolktjänst för vardagstolkning” Ds 2016:7. Vi riktar skarp kritik mot förslaget som inte tar hänsyn till de allvarliga brister som finns och som saknar konsekvensanalys och lösningar för de ojämlika bedömningar som sker mellan olika landsting.

Läs hela vårt remissvar.

Läs hela nyheten
Visa alla nyheter
Unga Hörselskadade
Box 6605, 113 84 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 16 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00
Textelefon: 08-457 55 01
Fax: 08-457 55 03
E-post: kansli@uh.se
Bankgiro: 5235-4271
Plusgiro: