Likvärdig utbildning

"Vi är ofta kritiska till specialskolan. Vi ställer oss mycket frågande till namnet “specialskola” och de signaler det sänder om vår målgrupp".

Unga Hörselskadade har gemensamt med Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Dövblind Ungdom framfört en text för att klargöra sina åsikter för specialskolan för hörselskadade och döva. Läs hela texten genom att klicka på Läs hela nyheten nedan.

Läs hela nyheten

Staten måste ta ansvar för hörselskadade barn i skolan

"Under hela 2000-talet har vi i hörselskadades och dövas intresseorganisationer sett en skrämmande nedrustning av resurser för hörselskadade samt döva och dövblinda elever i skolan"

Sveriges hörsel- och dövorganisationer har tröttnat på att vänta på att politikerna ska prioritera frågan om förbättring i skolmiljön för barn med hörselnedsättning. Nu kräver de att Gustav Fridolin ska agera. För att läsa hela brevet så klicka på länken Läs hela nyheten nedan.

Jan-Peter Strömgren tar upp problematiken kring de förutsättningar barn med hörselnedsättning har i skolan idag med Ekots reporter.
Klicka här för att läsa hela intervjun.

Även Sara Bryntse, ordförande i Unga Hörselskadade, har uttryck sina åsikter kring vilka förändringar som måste ske i skolmiljön.
Klicka här för att höra Saras intervju i P1.

Läs hela nyheten

Tema hörselvård

På årsmötet 2014 fastslogs Hörselvård som Unga Hörselskadades tema för 2015-2016. Vi kommer att arbete med detta och fördjupa oss på olika sätt och vi vill veta hur det har fungerat för dig i mötet med hörselvården.

Om du har en berättelse du vill dela med dig så skicka in den till kansli@uh.se.

Klicka här om du vill läsa mer om temat hörselvård 

 

Läs hela nyheten
Visa alla nyheter
Unga Hörselskadade
Box 6605, 113 84 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 16 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00
Textelefon: 08-457 55 01
Fax: 08-457 55 03
E-post: kansli@uh.se
Bankgiro: 5235-4271
Plusgiro: