Utbildningsradio söker personer för intervju om tvåspråkighet

UR Utbildningsradio söker en ung döv/hörselskadad tjej eller kille för en intervju om tvåspråkighet, svenskt teckenspråk/talad svenska samt kommunikation. Ålder eller kön spelar ingen roll, det viktigaste är att du vill dela med dig av dina erfarenheter.

Ämnet är "Döva barns språkutveckling" och det centrala temat är "vad har varit fördelarna eller nackdelarna med att ha två språk, kontra endast ett språk under din uppväxt och nu?".

Inspelningen kommer ske onsdag den 25 november klockan 09.00-10.30 i en studio på UR, Oxenstiernsgatan 34 i Stockholm. Kostnader för resa ersätts. Intervjun kommer inte ske i direktsändning utan den bandas och klipps efteråt. Teckenspråkstolk kommer finnas på plats och göra en så kallad konsekutivtolkning.


Bakgrund
Denna intervju samt andra med forskare och experter kommer ingå och/eller komplettera en 30 minuters dokumentär - då vi följer en familj, som är tvåspråkig, och där föräldrar är hörande och ett av familjens barn är döv/ hörselskadad. Programmet, med målgrupp hörande föräldrar, har som syfte att dels lyfta tankar kring tvåspråkighet och dels ge aktuell forskning om språkutveckling.

Skulle du ha frågor går det bra att kontakta producent Teddy M Blomgren på tmb@ur.se eller via sms 070 -675 03 62.

 

Läs hela nyheten

Lika förutsättningar i skolan?

Den 3 december, på Internationella funktionshinderdagen, bjuder HRF Stockholm och ABF Stockholm in föräldrar, personal  beslutsfattare och akustiker till ett seminarium med fokus på hörselskadade elevers rätt till en likvärdig utbildning.

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, visar att det finns stora brister i hörteknik, ljudmiljö och pedagogik i skolmiljön för hörselskadade elever. Situationen är ohållbar och ger inte eleverna möjligheten till en likvärdig utbildning. Hur ger vi alla elever lika förutsättning i skolan?

Den 3 december klockan 18.00-20.00 hålls seminariet i ABF-huset på Sveavägen 41 i Sandlersalen. Ingen föranmälan krävs och det är fri entré. Skrivtolk är beställd och slinga finns. Bokning av teckenspråkstolk sker via Tolkcentralen.

Läs också HRF Stockholms inbjudan här

 

Läs hela nyheten
Visa alla nyheter
Unga Hörselskadade
Box 6605, 113 84 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 16 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00
Textelefon: 08-457 55 01
Fax: 08-457 55 03
E-post: kansli@uh.se
Bankgiro: 5235-4271
Plusgiro: