Stora brister i information om hörslingor i Almedalen

Unga Hörselskadade gör för nionde året i rad sin hörseltillgänglighetsundersökning Slingpatrullen i Almedalen. Efter många års oförändrade siffror har vi nu fått indikationer på att det blivit lite bättre, vi ser en ökning av antalet slingor men det är samtidigt frustrerande dålig förhandsinformation från arrangörerna om tillgänglighet.

– Att inte informera om tillgängligheten i förväg gör att många automatiskt väljer bort seminarier de annars gärna hade gått på, förklarar Jonathan Wahlström, ordförande för Unga Hörselskadade. Det finns ju ingen poäng för oss att gå någonstans där vi inte kan ta del av samtalet så därför väljer vi bland de seminarierna som vi i förväg kan se är tillgängliga.

Läs mer om Slingpatrullens resultat i vårt pressmeddelande.

Pressbild Jonathan.

Läs hela nyheten

UH söker organisationssekreterare

Nu söker vi i UH en organisationssekreterare på heltid för ett tidsbegränsat uppdrag. Tjänsten innebär stöd till vår lokala verksamhet, medlemsvärvning och administrativa uppgifter. Sista ansökning är 21 augusti.

Läs mer i annonsen.

Läs hela nyheten

Remissvar på Promemoria om Förtydligande av lönestöden för personer med fun

Genom arbetsmarknadsprojektet Vi Ska Med som vi driver tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Dövblind Ungdom har vi lämnat remissvar på en promemoria om förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I vårt remissvar kritiserar vi utredningen för att inte ta vara på skarpare förslag som lagts tidigare, i FunkA-utredningen. Vi lyfter även det ytterst problematiska begreppet "nedsatt arbetsförmåga" som ständigt lever kvar trots långtgående protester från oss och övriga intresseorganisationer.

Läs hela remissvaret här.

Läs hela nyheten
Visa alla nyheter
Unga Hörselskadade
Box 6605, 113 84 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 16 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00
Textelefon: 08-457 55 01
Fax: 08-457 55 03
E-post: kansli@uh.se
Bankgiro: 5235-4271
Plusgiro: