Slutade att skämmas

Jag heter Helena och är hörselskadad. När hörselskadan upptäcktes på mig var jag 14 år gammal. Fick då mina första hörapparater. På högstadiet tyckte jag det var jobbigt då jag hade svårt att höra och förstå när alla pratade samtidigt. Ibland kunde vissa klasskamrater skratta för att jag inte hörde, tyckte de var jobbigt. Jag gick inte i en klass för hörselskadade.

När jag började gymnasiet hamnade jag i specialklass. Då valde jag att läsa teckenspråk som då fanns att välja. Jag fick nya kompisar som jag fick vara med på raster och på fritiden. När jag gick mitt tredje år fick jag lära mig känna en kamrat som är döv som var med vår klass vissa lektioner. Då fick jag lära mig mer tecken och fick ett stort intresse för teckenspråk och slutade själv att skämmas för att jag är hörselskadad.  Jag är idag 29 år och jobbar i kök, det funkar bra så länge jag inte jobbar i grupp.

Helena