Stöd UH

Unga Hörselskadade arbetar för att ge barn och unga med hörselskada bättre möjligheter i livet. Vi anordnar aktiviteter som är tillgängliga för våra medlemmar, vi sprider kunskap, vi påverkar beslutsfattare och erbjuder unika mötesplatser som sprider gemenskap bland unga med hörselskada och stärker deras självkänsla.

Unga Hörselskadade är beroende av ekonomiskt stöd för att kunna bedriva en stark och meningsfull verksamhet för våra medlemmar. Alla bidrag är alltid välkomna, stora som små. Kika i vänsterspalten på de olika sätt du kan stödja vår verksamhet.