Teckenspråk

Teckenspråk används vid direkt kommunikation av döva och personer med hörselskada. Teckenspråket är inte internationellt som många tror, det finns minst 160 olika teckenspråk i världen och de flesta är nationellt knutna, men inte alla. Vilka teckenspråk som är besläktade med varandra är inte samma som talade språk även om många likheter finns. Svenskt teckenspråk erkändes som dövas första språk av riksdagen 1981.

Vi tycker att alla barn och unga med hörselskada tidigt ska få möjlighet att utveckla både svenska och svenskt teckenspråk så att de senare i livet själva kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Genom att vara flerspråkig och ha tillgång till både talat språk och teckenspråk ökar chansen för delaktighet i vardagens alla situationer. Stora mängder forskning visar dessutom att flerspråkighet gynnar språkutvecklingen. Det finns ingen motsättning i att lära sig flera olika språk utan det viktiga är att barn och unga så tidigt som möjligt ges möjlighet till kommunikation på det sätt som passar dem.

Att utveckla ett språk vid tidig ålder sker omedvetet och automatiskt. Inlärning senare i livet kräver större ansträngning och motivation från individens sida. Det är inte heller självklart att nivån på språket blir lika hög som om barnet fått utveckla det från tidig ålder. Teckenspråk och talat språk gynnar varandra och gör att språken blir rikare. Ju fler redskap för kommunikation desto fler möjligheter att kommunicera.

Lär dig svenskt teckenspråk

Vill du lära dig Svenskt teckenspråk? Många studieförbund erbjuder kurser, men du kan också studera teckenspråk på universitet eller folkhögskola. Det finns även sidor på nätet där du kan lära dig tecken och vardagsfraser.

Här samlar vi några tips på var du kan lära dig teckenspråk.