UH:s lokalavdelningar

Alla Unga Hörselskadades medlemmar är med i någon av våra lokalavdelningar. Det är lokalavdelningens medlemmar som bestämmer vad ni ska göra tillsammans. Kanske arrangera bowlingkvällar eller jobba för att politikerna att införa hörslinga i idrottshallen på skolan. Vill du komma i kontakt med din lokalavdelning för att höra mer om vad som är på gång? Nedan finns kontaktuppgifter till respektive lokalavdelnings kontaktperson.

JämtUH
JämtUH är vår yngsta lokalavdelning och då de flesta medlemmarna bor i eller precis utanför Östersund är det där verksamheten hittills har bedrivits. Lokalavdelningen är än så länge relativt liten och då den är så pass ung har du med önskemål stor möjlighet att påverka utformningen av verksamheten.

Kontaktperson: kristofer.peterson@uh.se

UH Dalarna
2009 bildade en grupp eldsjälar som då studerade på Västanviks folkhögskola UH Dalarna. Lokalavdelningen organiserar ett par aktiviteter per termin. Verksamheten bedrivs främst i området runt Siljan och söderut, men om önskemål dyker upp finns det möjlighet att förlägga aktiviteter även på andra ställen i länet. 

Kontaktperson: jon.skagerud@uh.se

UH Mälardalen
Lokalavdelningen täcker in både Västmanland och Södermanland. Eftersom de flesta medlemmar som vart intresserade av att delta på aktiviteter bor i södra Västmanland är det där de flesta aktiviteter ägt rum. UH Mälardalen har stabil verksamhet för medlemmar upp till 13 år och arbetar för en lika stabil verksamhet för äldre ungdomar och unga vuxna.

Kontaktperson: jonathan.wahlstrom@uh.se

UH Skåne
Unga Hörselskadades sydligaste lokalavdelning organiserar ungefär en träff i månaden. Aktiviteterna är ofta välbesökta och täcker in hela ålderspannet från småbarn till unga vuxna. Exempel på aktiviteter som UH Skåne har genomfört är ridning på islandshästar, julbord på färja till Helsingör, resa till Tivoli i Köpenhamn, badminton och biokväll.

Kontaktperson: hanna.mullis@uh.se

HiSUS/UHiS (Stockholm)
Vår största lokalavdelning HiSUS/UHis täcker Stockholms län och har både ungdomsgård och eget kansli. Lokalavdelningen har verksamhet flera gånger i veckan och arrangerar ett kollo varje sommar.

Hemsida:www.hisus.se 
Följ HiSUS på Facebook
Kontaktperson: peter.falkegard@uh.se eller hisus@uh.se

UHppsala
För Unga Hörselskadades medlemmar i Uppland organiserar lokalavdelningen UHppsala aktiviteter med jämna mellanrum. Exempel på några lyckade aktiviteter som har genomförts är friluftsdag med klättring, utflykt till Arosfortet i Västerås, filmkväll och julpyssel.

Följ UHppsala på Facebook
Kontaktperson: jonathan.wahlstrom@uh.se

Knuten (Västra Götaland)

Knuten täcker in Unga Hörselskadades medlemmar i Västra Götaland, Bohuslän och Halland. Våren 2012 ombildades lokalföreningen Knuten till en lokalgrupp för att de aktiva skulle kunna lägga mer tid på aktiviteter och mindre tid på styrelsearbete. Knutens kontaktpersoner vill gärna ha tips på vilka aktiviteter du vill att Knuten organiserar!

Kontaktperson: linn.malmberg@uh.se

UH Örebro
Unga Hörselskadades lokalavdelning i Örebro erbjuder under terminerna sina medlemmar ungefär en aktivitet i månaden och det handlar om både lokala aktiviteter och dagsutflykter till andra platser. Aktiviteter som lockat många medlemmar är Liseberg och sushikvällar.

Följ UH i Örebro Län på Facebook
Kontaktperson: uh.orebro@uh.se

Finns det ingen lokalavdelning där du bor?
Kontakta kansliet för information om hur du kan komma igång med ditt UH-engagemang ändå - mejla kansli@uh.se